ODBOROVÝ ZVÄZ KOVO
Miletičova 24, 815 70 Bratislava 1
0421-2-5556 5383 info@ozkovo.sk

  *** ZMENY V ZÁKONNÍKU PRÁCE PRE VYSIELANÝCH ZAMESTNANCOV PLATIA OD 18.6.2016 ***   *** PODĽA PRIESKUMU OZ KOVO VIAC AKO 62% ZAMESTNANCOV UVÁDZA, ŽE SA STRETÁVA NA PRACOVISKU S BOSSINGOM *** *** OZ KOVO ŽIADA SKORŠÍ ODCHOD DO DôCHODKU PRE VYBRANÉ KATEGÓRIE ZAMESTNANCOV ***   *** PODĽA PRIESKUMU OZ KOVO VIAC AKO 57% ZAMESTNANCOV NEDOSAHUJE PRIEMERNÚ MZDU V HOSPODÁRSTVE SR ***
Vyhľadať: 
AKTUALITY

NÁVŠTEVY 
Celkovo: 162132
Dnes: 164
Užívateľov online: 2
PRIHLÁSENIE 
Prihlasovacie meno:
Heslo:
ŠTÚROVO 
KRPÁČOVO 
             Víkend na chate
Zmeny v Zákonníku práce od 18.6.2016 
Od 18. 6. 2016 je účinný  zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide o transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu („nariadenie ...

22.06.2016 Zobraziť celý článok MP PO

:

Košická U. S. Steel opäť prepúšťala, odborári sa obrátili na inšpektorát práce 
Košická hutnícka spoločnosť U. S. Steel má za sebou od začiatku roka tri prepúšťania zamestnancov- vždy po 29 ľudí. O aktuálnej situácii  v podniku informoval  1.júna na tlačovej konferencii v Košiciach predseda Rady odborov OZ KOVO USSK, Mikuláš Hintoš. „V prvom kole bolo prepustených 29 zamestnancov, 11 z nich prijalo iné pracovné miesta. V druhom kole ich bolo ...

03.06.2016 Zobraziť celý článok Anita Fáková

:

Kováci k prieskumu zamestnaneckého prostredia: Najčastejšie riešia v práci bossing 
V Košiciach sa 1. júna 2016 uskutočnila tlačová beseda, na ktorej sa členovia predsedníctva Rady OZ KOVO, Jozef Balica a Ján Šlauka venovali témam dodržiavania pracovno-právnych predpisov na Slovensku a prieskumu podmienok zamestnaneckého prostredia. Odborový zväz KOVO uskutočnil začiatkom tohto roka medzi svojimi členmi i ostatnými zamestnancami na Slovensku prieskum, zameraný na podmienky, v ktorých pracujú. Ako  zdôraznil člen ...

03.06.2016 Zobraziť celý článok Anita Fáková

:

V ARRIVA LIORBUS Ružomberok sa dohodli, štrajk nebude 
Tri mesiace po vyhlásení štrajkovej pohotovosti sa autobusári  z Oravy a Liptova dohodli s vedením spoločnosti ARRIVA Liorbus, a.s. Ružomberok, podpísali novú kolektívnu zmluvu a zrušili štrajkovú pohotovosť. Ešte pred mesiacom však zvažovali ostrý štrajk!  Dôvodom boli pretrvávajúce rozpory pri kolektívnom vyjednávaní novej kolektívnej zmluvy v spoločnosti ARRIVA Liorbus, a.s. Ružomberok, ktoré začali už pri prvom kole vyjednávania v decembri 2015 a nepodarilo ...

03.06.2016 Zobraziť celý článok A.Fáková, J.Kordek

:

Českí a slovenskí kováci za jedným stolom 
V Bratislave sa v dňoch 19. a 20. mája tohto roku uskutočnilo spoločné zasadnutie predsedníctiev Odborového svazu (OS) KOVO a OZ KOVO. Nadviazali tak na minuloročné, slovensko – české kovácke stretnutie v juhočeskom Znojme, ktorého cieľom bolo po 11-ich rokoch obnoviť tradíciu týchto spoločných a neformálnych  odborárskych stretnutí. Bola to zároveň vynikajúca príležitosť odovzdať si zaujímavé a praktické informácie, postrehy či znalosti ...

23.05.2016 Zobraziť celý článok Anita Fáková

:

Kováci reagujú na návrhy SaS 
Odborový zväz (OZ) KOVO nesúhlasí s niektorými opatreniami, ktoré na nadchádzajúcu schôdzu parlamentu predložila opozičná strana SaS s podporou ďalších opozičných strán. Podľa zväzu sú totiž niektoré návrhy zo 40-bodového balíčka v neprospech zamestnancov. "Politika sa má robiť pre to, aby sa zlepšila kvalita života čo najväčšiemu počtu ľudí. Ak sa má zlepšiť kvalita ...

10.05.2016 Zobraziť celý článok TASR

:

Kováci chcú presadiť skorší odchod do dôchodku 
Na Slovensku je veľa zamestnancov, pracujúcich celý život na rizikových pracoviskách. Podpisuje sa to na ich zdravotnom stave. Hutníci, kováči, taviči, vodiči autobusov a mnoho iných zamestnaní je veľmi fyzicky a psychicky náročných a zamestnanci na týchto pozíciách sú vyčerpaní skôr, ako iní zamestnanci. ...

05.05.2016 Zobraziť celý článok

:

Prvomájové zhromaždenie v Budatínskom zámku 
V nedeľu, 1. mája, sa v areáli Budatínskeho zámku pri Žiline konalo slávnostné prvomájové zhromaždenie, organizované Konfederáciou odborových zväzov SR a Žilinským samosprávnym krajom. Krásne počasie a bohatý sprievodný program prilákali stovky malých i veľkých návštevníkov. Nechýbali ani zástupcovia odborových zväzov, združených v KOZ SR, medzi nimi železničiari z OZ železničiarov či kováci z OZ KOVO. ...

03.05.2016 Zobraziť celý článok Anita Fáková

:

Odvetvové vyjednávanie KZVS ukončené 
Po ôsmich mesiacoch vyjednávaní bolo minulý týždeň podpisom kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (KZVS) v hutníckom a KZVS v elektrotechnickom priemysle ukončené kolektívne vyjednávanie vyšších kolektívnych zmlúv. ...

03.05.2016 Zobraziť celý článok Monika Benedeková, podpredsedníčka Rady OZ KOVO

:

Aktuálne znenie zákonov na novej adrese 
Dávame do pozornosti novú formu prehliadača elektronickej Zbierky zákonov. Ide o záväzný zdroj všetkých právnych predpisov, publikovaných po 1.januári 2016. Znamená to, že sa pri svojej práci môžete záväzne odvolávať na predpisy, uverejnené v tejto zbierke. ...

18.04.2016 Zobraziť celý článok František Balaga a OZ KOVO Bratislava

:

Rokovanie ministra práce so zástupcami Rady odborov OZ KOVO U.S. Steel Košice 
V stredu 6.apríla 2016 rokovali spoločne zástupcovia Rady odborov OZ KOVO U.S.Steel Košice s ministrom práce, štátnym tajomníkom ministerstva práce a ministrom hospodárstva o situácii v košických oceliarňach. ...

07.04.2016 Zobraziť celý článok Ministerstvo práce, soc.vecí a rodiny SR, af

:

Viedenské memorandum zasadalo v Prahe 
V marci 2016 sa v Prahe  uskutočnilo pravidelné zasadnutie signatárov Viedenského memoranda.[1] Jednotlivé krajiny prezentovali  aktuálne informácie o hospodárskom a politickom  vývoji a tiež o prebiehajúcim kolektívnom vyjednávaní.        Českí kolegovia informovali o požiadavke Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) na nárast minimálnej mzdy na 425 € v roku 2017,  obmedzenie agentúrnej práce,  zrušenie karenčnej doby, zmeny v Zákonníku práce, stanovenie fixného veku pre odchod do dôchodku  ako aj riešenie ...

04.04.2016 Zobraziť celý článok Monika Benedeková, podpredsedníčka OZ KOVO

:

Na Liptove a na Orave vyhlásili autobusári štrajkovú pohotovosť 
V piatok, 18. marca 2016, odhlasovali v Liptovskom Mikuláši členovia Základnej organizácie Odborového zväzu KOVO Orava-Liptov vyhlásenie štrajkovej pohotovosti. Týka sa viac ako 370 zamestnancov spoločnosti ARRIVA LIORBUS, a.s., ktorá zabezpečuje verejnú dopravu v Liptovskom Mikuláši, Ružomberku, Námestove, Dolnom Kubíne a Trstenej. ...

12.04.2016 Zobraziť celý článok Anita Fáková

:

Rozširovanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa dostalo červenú 
Ústavný súd dňa 16.3.2016 rozhodol, že rozširovanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa je protiústavné. Nepoznáme ešte detailné odôvodnenie rozhodnutia Ústavného súdu, no v každom prípade dostalo kolektívne vyjednávanie na sektorovej úrovni veľkú trhlinu a možnosť zamestnancov, ktorí nemajú v podniku odborovú organizáciu, zlepšiť si svoje mzdové a pracovné podmienky sa tak výrazne obmedzí. ...

17.03.2016 Zobraziť celý článok Monika Bendeková, podpredsedníčka OZ KOVO

:

Stanovisko Rady odborov OZ KOVO U.S.Steel Košice k aktuálnej situácii 
Rada odborov OZ KOVO U.S. Steel Košice na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 17.3.2016 prerokovala v súlade so Zákonníkom práce pripravované organizačné zmeny, ktoré vedú k výpovediam zamestnancov v zmysle § 63, ods. 1, pís. b. K predmetnému rozhodnutiu zamestnávateľa prijala Rada odborov OZ KOVO U.S. Steel Košice nasledovné stanovisko: ...

17.03.2016 Zobraziť celý článok Mikuláš Hintoš, predseda Rady odborov OZ KOVO U.S.Steel Košice

:

ŠTRAJK V DETVE ZRUŠENÝ ! 
Výbor Základnej organizácie OZ KOVO Podpolianske strojárne a.s. dňa 29. januára 2016 odvolal plánovaný štrajk zamestnancov spoločnosti PPS Group, a.s. Detva, ktorý bol naplánovaný na pondelok, 1. februára 2016, v areáli podniku. ...

30.01.2016 Zobraziť celý článok Anita Faková

:

Vyhlásenie OZ KOVO k hutníckej kríze 
„Rada Odborového zväzu KOVO podporuje aktivity IndustriAll na európskej úrovni, smerujúce k pomoci a podpore oceliarskeho priemyslu v Európe. Zároveň vyjadruje podporu aktivitám Vlády SR a požaduje zintenzívniť komunikáciu našej vlády nielen s hutníckymi podnikmi na Slovensku, ale aj s Európskym parlamentom, Radou a Komisiou Európskej únie, a to v jednoznačnej snahe udržať a pomôcť oceliarskemu priemyslu na Slovensku, a tým aj zachovať pracovné ...

14.01.2016 Zobraziť celý článok OZ KOVO

:

Vedenie kovákov chce byť na rokovaniach s U.S. Steel 
Rada Odborového zväzu (OZ) KOVO citlivo vníma situáciu hroziaceho prepúšťania v U. S. Steel a jej zástupcovia sa chcú s odborovou organizáciou U. S. Steel zúčastniť na rokovaniach s manažmentom, prípadne s politikmi. Po dnešnom rokovaní Rady OZ KOVO v Žiline to povedal jej predseda Emil Machyna. ...

08.12.2015 Zobraziť celý článok TASR

:

 

previous year  previous month jún 2016 next month  next year  
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Dnes je , 26.6.2016
Meniny má Adriána,
zajtra Ladislav/Ladislava

TIEŽ NÁS NÁJDETE NA 
 
 
     
  Created by www.elprins.sk. ADALUNA c.m.s. (c) 2010. All rights reserved.