ODBOROVÝ ZVÄZ KOVO
Miletičova 24, 815 70 Bratislava 1
0421-2-5556 5383 info@ozkovo.sk

*** OZ KOVO ODMIETA ŠTVAVÚ A OČIERŇUJÚCU KAMPAŇ ZO STRANY Z.SMOLINSKÉHO A SPOL. ***  *** VYHLÁSENIE OZ KOVO K SITUÁCII V ZO OZ KOVO VOLKSWAGEN SLOVAKIA ***    
Vyhľadať: 
AKTUALITY

NÁVŠTEVY 
Celkovo: 208466
Dnes: 608
Užívateľov online: 10
PRIHLÁSENIE 
Prihlasovacie meno:
Heslo:
ŠTÚROVO 
KRPÁČOVO 
             Víkend na chate
PLANEO elektro / Quick time 

VYHLÁSENIE LIKVIDÁTORA K STANOVISKU BÝVALÝCH ČLENOV VZO OZ KOVO 
Vzhľadom na písomné stanovisko  bývalých členov Výboru Základnej organizácie OZ KOVO VW SK zo dňa 20.10.2016, ktorým odmietli vyhovieť žiadosti likvidátorov na sprístupnenie priestorov  sídla ZO OZ KOVO VW SK v likvidácii,  a tiež  odmietli vydať dokumentáciu ZO OZ KOVO VW SK v likvidácii - vrátane účtovných dokladov - podali likvidátori trestné oznámenie a žaloby na príslušné súdy a ďalej budú ...

21.10.2016 Zobraziť celý článok

:

VYHLÁSENIE! 
Vážení kováci! V súvislosti s neustálym šírením dezinformácií a zavádzajúcich tvrdení  z úst bývalého predsedu Výboru ZO OZ KOVO VW SK, Zoroslava Smolinského a ľudí, podporujúcich jeho konanie, i v kontexte štvavej kampane na sociálnych sieťach a v médiách, chceme vyjadriť hlboké rozčarovanie a odpor nad aroganciou a úmyselným skresľovaním skutočnosti! Dôrazne odmietame osočovanie, urážanie a neustále poškodzovanie dobrého mena Odborového zväzu KOVO a jeho čelných predstaviteľov! Je ...

21.10.2016 Zobraziť celý článok OZ KOVO

:

Pripravuje sa protestná demonštrácia hutníkov v Bruseli 
Musíme zabezpečiť už na národnej úrovni vhodné energetické podmienky v oblasti cien a musí sa hutníkom vymedziť politický priestor, aby sme mohli prežiť. Dôležité bude, či Číne bude udelený status trhovej ekonomiky, čo by nám situáciu veľmi sťažilo. Ďalšou výzvou je obchodovanie s emisiami (ETS), aby sme mohli vyrábať a mali dostatok emisných kvót. Potrebujeme skrátiť ...

18.10.2016 Zobraziť celý článok Mikuláš Hintoš

:

Aktuálne informácie z kolektívneho vyjednávania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa 2016/2017 
Rovnako ako každý rok je aj teraz jesenné obdobie charakterizované začiatkom kolektívnych vyjedávaní  kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa. Odborový zväz KOVO v rámci porád jednotlivých Komisii pre kolektívne vyjednávanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre hospodárske odvetvia, v ktorých Odborový zväz KOVO zastupuje svojich členov, predložil v uplynulých týždňoch návrhy Dodatkov kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa k uzatvoreným ...

18.10.2016 Zobraziť celý článok Marek Švec

:

Informácia pre členov k situácii vo VW 
Vážení kolegovia, kováci. Rada Odborového zväzu  KOVO na svojom zasadnutí - dňa 11. októbra 2016 - rozhodla o likvidácii a následnej konsolidácii Základnej organizácie OZ KOVO Volkswagen Slovakia a.s. z dôvodu, že Výbor tejto základnej organizácie neoprávnene vylúčil člena Odborového zväzu KOVO a napriek dvom uzneseniam predsedníctva Rady OZ KOVO a  uzneseniu Rady OZ KOVO, ktoré ho zaviazali v zmysle Stanov OZ ...

17.10.2016 Zobraziť celý článok OZ KOVO

:

Vyhlásenie OZ KOVO k situácii v ZO OZ KOVO VOLKSWAGEN SLOVAKIA ! 
Vážené členky a členovia OZ KOVO,  Rada OZ KOVO na svojom zasadnutí dňa  11.10.2016 prijala závažné rozhodnutie, ktoré bolo nevyhnutným vyústením  situácie, kedy úzke vedenie Základnej organizácie (ZO) OZ KOVO VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., na čele s p. Smolinským, nerešpektovaním demokratických princípov a pravidiel, na ktorých je založené nielen OZ KOVO, ale  odbory kdekoľvek na svete,  doviedlo  ZO OZ KOVO VW SK ...

12.10.2016 Zobraziť celý článok Vedenie OZ KOVO

:

Priority september 
Prajem všetkým krásny deň. Dovoľujem si dať Vám do pozornosti septembrové číslo mesačníka Priority, ktoré v elektronickej podobe nájdete aj na web stránke www.ozkovo.sk . Rovnako tu  - v sekcii Časopis Priority -  nájdete aj všetky predchádzajúce vydania nášho mesačníka. Čo sa teda v najnovších Prioritách dočítate: Prvá strana patrí článku ...

12.10.2016 Zobraziť celý článok Mgr.Anita Fáková

:

Česko-slovenský unikát, ktorý Západ neuznáva. Šéf odborárov by dohodárov úplne zrušil 
Sprísnenie pravidiel zamestnávania na dohodu navrhuje ministerstvo práce. Ako jeden z dôvodov uvádza zneužívanie niektorými skupinami zamestnancov ale aj zamestnávateľov. Ako sa na návrh ministerstva pozerajú odborári, čo navrhujú, a či tieto zmeny budú mať význam aj pre bežných ľudí, ktorí sú takouto formou zamestnávaní. Na otázky redaktorky HN TV Nikoly ...

06.10.2016 Zobraziť celý článok OZ KOVO

:

Rokovanie Snemu KOZ 
28.9.2016 sa v Bratislave uskutočnil pravidelný Snem KOZ SR na ktorom sa ako členovia zúčastnili aj kováci. Snem KOZ SR mal v programe rokovania hlavne prípravu materiálov na VIII. zjazd KOZ SR, ktorý sa uskutoční 10.-11.11.2016. ...

05.10.2016 Zobraziť celý článok

:

Rozhovor s predsedom OZ KOVO E.Machynom v Rádiu Expres 
Predseda OZ KOVO Emil Machyna diskutoval v relácii rádia Expres "Na živo" s redaktorom B.Závodským o začínajúcej kampani na podporu kolektívneho vyjednávania, minimálnej mzde, ekonomickej situácii v SR i o snahe odborov vyjednať zamestnancom vo firmách zvýšenie miezd. ...

27.09.2016 Zobraziť celý článok

:

Rozhovor predsedu Rady OZ KOVO pre HN televíziu 
Predseda Rady OZ KOVO Emil Machyna v rozhovore pre HN televíziu o minimálnej mzde, i o najčastejšom probléme slovenských firiem, ktorým nie sú mzdy zamestnancov, ale ich likvidita, keďže lepšiemu rozvoju ekonomiky na Slovensku bráni práve to, že nikto nikomu neplatí. Minimálna mzda pravidelne rozdeľuje zamestnávateľov i zástupcov odborov. Aktuálny návrh ministerstva práce hovorí o stanovení výšky budúcoročnej minimálnej mzdy na úroveň 435 ...

10.10.2016 Zobraziť celý článok Anita Fáková

:

10 vecí , ktoré by sme mali vedieť o digitalizácii a jej vplyve na trh práce 
Štvrtá priemyselná revolúcia klope na dvere. Je viac ako zrejmé, že v nadchádzajúcich rokoch zásadným spôsobom zmení zamestnanosť a charakter práce. Naše ekonomiky sa musia pripraviť na túto búrku bezprecedentných technických a sociálno-ekonomických zmien, ktoré budú mať dopad na trh práce a radikálnym spôsobom transformujú pracovnoprávne vzťahy. Tu je desať najvýznamnejších trendov, ktoré vyvolá digitálna revolúcia. ...

11.07.2016 Zobraziť celý článok Monika Benedeková

:

PRIORITY júl/august 2016 
Dovoľujem si dať Vám do pozornosti aktuálne, letné dvojčíslie mesačníka Priority, ktoré v elektronickej podobe nájdete aj na web stránke www.ozkovo.sk , kde sa v sekcii Časopis Priority nachádzajú aj predchádzajúce vydania nášho mesačníka. ...

19.09.2016 Zobraziť celý článok Anita Fáková

:

Zmeny v Zákonníku práce od 18.6.2016 
Od 18. 6. 2016 je účinný  zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide o transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu („nariadenie ...

22.06.2016 Zobraziť celý článok MP PO

:

Kováci reagujú na návrhy SaS 
Odborový zväz (OZ) KOVO nesúhlasí s niektorými opatreniami, ktoré na nadchádzajúcu schôdzu parlamentu predložila opozičná strana SaS s podporou ďalších opozičných strán. Podľa zväzu sú totiž niektoré návrhy zo 40-bodového balíčka v neprospech zamestnancov. "Politika sa má robiť pre to, aby sa zlepšila kvalita života čo najväčšiemu počtu ľudí. Ak sa má zlepšiť kvalita ...

10.05.2016 Zobraziť celý článok TASR

:

Kováci chcú presadiť skorší odchod do dôchodku 
Na Slovensku je veľa zamestnancov, pracujúcich celý život na rizikových pracoviskách. Podpisuje sa to na ich zdravotnom stave. Hutníci, kováči, taviči, vodiči autobusov a mnoho iných zamestnaní je veľmi fyzicky a psychicky náročných a zamestnanci na týchto pozíciách sú vyčerpaní skôr, ako iní zamestnanci. ...

05.05.2016 Zobraziť celý článok

:

Odvetvové vyjednávanie KZVS ukončené 
Po ôsmich mesiacoch vyjednávaní bolo minulý týždeň podpisom kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (KZVS) v hutníckom a KZVS v elektrotechnickom priemysle ukončené kolektívne vyjednávanie vyšších kolektívnych zmlúv. ...

03.05.2016 Zobraziť celý článok Monika Benedeková, podpredsedníčka Rady OZ KOVO

:

Rokovanie ministra práce so zástupcami Rady odborov OZ KOVO U.S. Steel Košice 
V stredu 6.apríla 2016 rokovali spoločne zástupcovia Rady odborov OZ KOVO U.S.Steel Košice s ministrom práce, štátnym tajomníkom ministerstva práce a ministrom hospodárstva o situácii v košických oceliarňach. ...

07.04.2016 Zobraziť celý článok Ministerstvo práce, soc.vecí a rodiny SR, af

:

Viedenské memorandum zasadalo v Prahe 
V marci 2016 sa v Prahe  uskutočnilo pravidelné zasadnutie signatárov Viedenského memoranda.[1] Jednotlivé krajiny prezentovali  aktuálne informácie o hospodárskom a politickom  vývoji a tiež o prebiehajúcim kolektívnom vyjednávaní.        Českí kolegovia informovali o požiadavke Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) na nárast minimálnej mzdy na 425 € v roku 2017,  obmedzenie agentúrnej práce,  zrušenie karenčnej doby, zmeny v Zákonníku práce, stanovenie fixného veku pre odchod do dôchodku  ako aj riešenie ...

04.04.2016 Zobraziť celý článok Monika Benedeková, podpredsedníčka OZ KOVO

:

Na Liptove a na Orave vyhlásili autobusári štrajkovú pohotovosť 
V piatok, 18. marca 2016, odhlasovali v Liptovskom Mikuláši členovia Základnej organizácie Odborového zväzu KOVO Orava-Liptov vyhlásenie štrajkovej pohotovosti. Týka sa viac ako 370 zamestnancov spoločnosti ARRIVA LIORBUS, a.s., ktorá zabezpečuje verejnú dopravu v Liptovskom Mikuláši, Ružomberku, Námestove, Dolnom Kubíne a Trstenej. ...

12.04.2016 Zobraziť celý článok Anita Fáková

:

 

previous year  previous month október 2016 next month  next year  
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Dnes je piatok, 21.10.2016
Meniny má Uršuľa,
zajtra Sergej

TIEŽ NÁS NÁJDETE NA 
 
 

     
  Created by www.elprins.sk. ADALUNA c.m.s. (c) 2010. All rights reserved.