ODBOROVÝ ZVÄZ KOVO
Miletičova 24, 815 70 Bratislava 1
0421-2-32441 174 info@ozkovo.sk

*** POSLANCI NR SR ODSUNULI HLASOVANIE O NÁVRHU ÚSTAVNÉHO ZÁKONA O ZASTROPOVANÍ VEKU ODCHODU DO DÔCHODKU NA NOVEMBROVÚ SCHÔDZU NR SR ***   *** OZ KOVO POKRAČUJE V ZBERE PODPISOV POD PETÍCIU ZA VYHLÁSENIE REFERENDA K ZASTROPOVANIU DÔCHODKOVÉHO VEKU *** *** TRETIA KONFERENCIA O ETIKE PODNIKANIA A SPRAVODLIVEJ MZDE. TENTOKRÁT V ŽILINE 25.10.2018 ***   
Vyhľadať: 
AKTUALITY

NÁVŠTEVY 
Celkovo: 654188
Dnes: 523
Užívateľov online: 9
PRIHLÁSENIE 
Prihlasovacie meno:
Heslo:
ŠTÚROVO 
KRPÁČOVO 
             Víkend na chate
CK SATUR 
   
JE ZVEREJNENIE SVOJEJ MZDY PORUŠENÍM OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV? 

OTÁZKA: Ide o porušenie ochrany osobných údajov, ak zamestnanec zverejnení informáciu o výške svojej mzdy pred iným zamestnancom či tretími osobami?

     Často sa stáva, že zamestnávatelia limitujú svojich zamestnancov pokiaľ ide o zverejňovanie, resp. sprístupnenie údajov o ich mzdách, ktoré títo zamestnanci u zamestnávateľa zarobili v súvislosti s výkonom závislej práce. Dokonca je mnoho zamestnávateľov, ktorí svojim zamestnancom výslovne zakazujú zverejňovať svoju mzdu, či už pred svojimi kolegami alebo inými osobami. V prípade, ak zamestnanec tento zákaz zamestnávateľa poruší, zamestnávateľ ho „potrestá“ napr. upozornením za porušenie pracovnej disciplíny. Preto prichádza do úvahy otázka, či sa zamestnanec, ktorý sprístupní (zverejní) inej osobe (napr. svojmu kolegovi) výšku svojej mzdy, ktorú zarobil výkonom práce pre zamestnávateľa, dopustí porušenia ochrany osobných údajov, a to aj v súvislosti s novou právnou úpravou ochrany osobných údajov, ktorú nám od 25. mája 2018 prinieslo nariadenie GDPR?

V zmysle novej právnej úpravy (v znení GDPR) aj naďalej neexistuje právny základ obmedzenia zamestnanca, na základe ktorého by sa mu zakázalo zverejniť údaj o výške svojej mzdy. V praxi nie je nič neobvyklé, keď zamestnávatelia zaviažu zamestnanca povinnosťou zachovať mlčanlivosť o výške jeho mzdy, či už priamo v pracovnej zmluve alebo túto podmienku presadzujú v kolektívnych zmluvách. Je potrebné zdôrazniť, že takéto obmedzovanie nakladania zamestnanca so svojim osobným údajom (t.j. údajom o jeho mzde) nie je v súlade so Zákonníkom práce, ani s úpravou ochrany osobných údajov. GDPR ani nový ZOOÚ nepozná možnosť obmedzenia dotknutej osoby (zamestnanca) zverejniť svoj vlastný osobný údaj.  Preto v prípade, ak zamestnanec ako dotknutá osoba poruší zákaz zverejnenia vlastnej mzdy, uvedenej v pracovnej zmluve, tak toto nie je možné považovať za porušenie pracovnej disciplíny a  zamestnávateľ nie je oprávnený z uvedeného dôvodu zamestnanca akýmkoľvek spôsobom sankcionovať alebo vyvodzovať zodpovednosť za porušenie ochrany osobných údajov.

Na strane druhej zamestnávateľ nesmie zverejniť údaj o výške mzdy svojho zamestnanca. Údaj o mzde nepatrí medzi kategóriu osobných údajov, ktoré je zamestnávateľ oprávnený sprístupniť, resp. zverejniť podľa § 78 ods. 3 nového zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.  Avšak netreba zabúdať, že zamestnávateľ je oprávnený (v niektorých prípadoch dokonca povinný) poskytnúť údaj o výške mzdy príslušným orgánom, ktoré ich nevyhnutne potrebujú pre svoju činnosť (napr. polícia, prokuratúra, súd, Úrad na ochranu osobných údajov, odborová organizácia, zdravotná poisťovňa, Sociálna poisťovňa a pod.), avšak len v rozsahu, uvedenom v osobitných právnych predpisoch, oprávňujúcich tieto orgány k prístupu k danému osobnému údaju. 


08.11.2018 Zavrieť článok M.Kasanová, právnička MP OZ KOVO Banská Bystrici

:

 


previous year  previous month november 2018 next month  next year  
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Dnes je piatok, 16.11.2018
Meniny má Agnesa,
zajtra Klaudia

TIEŽ NÁS NÁJDETE NA 
 
 
     
  Created by www.elprins.sk. ADALUNA c.m.s. (c) 2010. All rights reserved.