ODBOROVÝ ZVÄZ KOVO
Miletičova 24, 815 70 Bratislava 1
0421-2-32441 174 info@ozkovo.sk

*** KOVÁCI V ARRIVE NITRA ZRUŠILI AVIZOVANÝ OSTRÝ ŠTRAJK - DOHODLI SA NA ZVÝŠENÍ MIEZD ***  *** OD JÚLA SA ZVÝŠILA HODNOTA GASTROLÍSTKOV ***   
Vyhľadať: 
AKTUALITY

NÁVŠTEVY 
Celkovo: 886673
Dnes: 616
Užívateľov online: 5
PRIHLÁSENIE 
Prihlasovacie meno:
Heslo:
ŠTÚROVO 
KRPÁČOVO 
             Víkend na chate
INFORMÁCIA O KOLEKTÍVNOM VYJEDNÁVANÍ V USSK - LEGISLATÍVNY POSTUP V PRÍPADE SPORU 

Spor v kolektívnom vyjednávaní v U.S. Steele – AKTUÁLNA SITUÁCIA 24.4.2019

Kolektívne vyjednávanie v USSK o mzdových podmienkach zamestnancov pre rok 2019 je po deviatom kole, ktoré sa konalo 4. apríla 2019, prerušené. Vzhľadom na to, že medzi zástupcami zamestnávateľa a odborov nedošlo k dohode ani na osobe sprostredkovateľa, určí ho Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR na základe žiadosti odborových organizácií zaslanej na ministerstvo dňa 15. apríla. Medzitým 8. apríla 2019 bola najvyšším odborovým orgánom USSK vyhlásená štrajková pohotovosť a zamestnanci  boli vyzvaní k noseniu nálepiek, čím vyjadrujú podporu našich požiadaviek na spravodlivé navýšenie tarifnej mzdy. Uvedené sa týka spoločností U.S. Steel Košice, s.r.o., U.S. Steel Košice – SBS, s.r.o., U.S. Steel Košice – Labortest, s.r.o. a  Ferroenergy s.r.o. V ďalších dcérskych spoločnostiach USSK s vlastnými kolektívnymi zmluvami (RMS Košice s.r.o., U. S. Steel Obalservis s.r.o., U. S. Steel Services s.r.o.) zatiaľ kolektívne vyjednávanie o navyšovaní miezd prebieha štandardným spôsobom. Solidárna podpora zamestnancov týchto spoločností je samozrejme vítaná.

 

Konanie pred sprostredkovateľom, rozhodca, ostrý štrajk

Pri existencii sporu o uzavretie kolektívnej zmluvy (prípad v USSK) je legislatívnou podmienkou prípadného vyhlásenia ostrého štrajku neúspešné konanie pred sprostredkovateľom, ktoré musí prebehnúť pred prípadným vyhlásením štrajku. Návrhy sprostredkovateľa majú viesť k nájdeniu kompromisného riešenia, nie sú však pre zamestnávateľa a odbory záväzné. Konanie pred sprostredkovateľom je neúspešné, ak nedôjde k dohode do 30 dní odo dňa, keď sprostredkovateľ prijal od ministerstva poverenie na vyriešenie sporu. V prípade neúspešného konania pred sprostredkovateľom, je v ďalšom kroku podľa zákona možné požiadať o vyriešenie sporu rozhodcu (jeho verdikt by už bol pre obe strany záväzný). Využitie tejto možnosti považujeme zo strany odborovej organizácie za nepravdepodobné. Posledným zákonným prostriedkom na dosiahnutie našich požiadaviek je vyhlásenie ostrého štrajku. Štrajkom sa rozumie čiastočné alebo úplné prerušenie práce zamestnancami.

Štrajk pri spore v kolektívnom vyjednávaní vyhlasuje a o jeho začatí rozhoduje príslušný odborový orgán. Musí s ním súhlasiť nadpolovičná väčšina zamestnancov zamestnávateľa zúčastnených na hlasovaní o štrajku, za predpokladu, že na hlasovaní sa zúčastní viac ako 50 % zamestnancov počítaných zo všetkých zamestnancov, na ktorých sa daná kolektívna zmluva vzťahuje (dohodári a zamestnanci iných firiem sa do toho nezapočítavajú). O spôsobe hlasovania rozhoduje odborový orgán, ktorý chce štrajk vyhlásiť a o výsledkoch hlasovania musí vyhotoviť oficiálnu zápisnicu. Za stranu odborov v USSK predpokladáme, že ak k dohode nedôjde, k hlasovaniu pristúpime v nasledujúcich týždňoch a požiadame zamestnancov o odsúhlasenie ostrého štrajku.

Za účastníka štrajku sa po celú dobu jeho trvania považuje zamestnanec, ktorý s ním súhlasil a odo dňa vyhlásenia štrajku sa zaviazal prerušiť prácu. Účasť na zákonnom štrajku sa posudzuje ako ospravedlnená neprítomnosť v práci bez náhrady mzdy (teda nie ako absencia). Za čas štrajku nepatrí zamestnancovi mzda ani náhrada mzdy.  Pri zákonnom štrajku majú zamestnanec aj zamestnávateľ vylúčenú povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie. Znamená to, že povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti zamestnanca trvá, neprerušuje sa, avšak poistné ani zamestnanec, ani zamestnávateľ na tieto poistenia neplatia.

Čo sa týka zdravotného poistenia v deň štrajku sa zamestnanec, účastník štrajku, na účely zdravotného poistenia za zamestnanca nepovažuje, stáva sa samoplatiteľom. Zamestnancovi samoplatiteľovi pre účasť na štrajku nevzniká povinnosť platiť preddavky na poistné, doplatok poistného uhradí zamestnanec v ročnom zúčtovaní poistného ako samoplatiteľ. Za takýchto poistencov ročné zúčtovanie poistného vykoná zdravotná poisťovňa (z toho vyplýva, že pri vyhlásení štrajku  nemá zamestnanec – účastník štrajku smerom k svojej zdravotnej poisťovni žiadne povinnosti).

Odborová organizácia na základe uznesenia a podľa svojich finančných možností môže svojim členom poskytnúť finančný príspevok počas trvania štrajku.
 


  Kolektívni vyjednávači za Radu odborov OZ KOVO USSK


24.04.2019 Zavrieť článok RO OZ KOVO USSK

:

 


previous year  previous month september 2019 next month  next year  
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Dnes je utorok, 17.9.2019
Meniny má Olympia,
zajtra Eugénia

TIEŽ NÁS NÁJDETE NA 
 
 
     
  Created by www.elprins.sk. ADALUNA c.m.s. (c) 2010. All rights reserved.