ODBOROVÝ ZVÄZ KOVO
Miletičova 24, 815 70 Bratislava 1
0421-2-32441 174 info@ozkovo.sk

*** KOVÁCI V ARRIVE NITRA ZRUŠILI AVIZOVANÝ OSTRÝ ŠTRAJK - DOHODLI SA NA ZVÝŠENÍ MIEZD ***  *** OD JÚLA SA ZVÝŠILA HODNOTA GASTROLÍSTKOV ***   
Vyhľadať: 
AKTUALITY

NÁVŠTEVY 
Celkovo: 886673
Dnes: 616
Užívateľov online: 7
PRIHLÁSENIE 
Prihlasovacie meno:
Heslo:
ŠTÚROVO 
KRPÁČOVO 
             Víkend na chate
INFORMÁCIA O KOLEKTÍVNOM VYJEDNÁVANÍ V USSK - VIEME KTO BUDE SPROSTREDKOVATEĽ 

Spor v kolektívnom vyjednávaní v U.S. Steele – AKTUÁLNA INFORMÁCIA 30.4.2019

Štrajková pohotovosť v USSK vyhlásená odborovou organizáciou naďalej trvá. Dôvodom je to, že medzi zástupcami zamestnávateľa a odborov počas kolektívneho vyjednávania nedošlo k dohode o mzdových podmienkach zamestnancov (prednostne tarifnej mzdy) pre rok 2019. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR v zmysle Zákona o kolektívnom vyjednávaní pre vyriešenie tohto sporu určilo sprostredkovateľa. Táto skutočnosť bola odborovej organizácii oficiálne oznámená 29. apríla 2019. Predpokladáme, že po oboznámení sa so situáciou v USSK zo strany sprostredkovateľa dôjde k iniciovaniu jeho samostatných stretnutí so zamestnávateľom a s odbormi. Následne sa dá očakávať predloženie návrhu sprostredkovateľa, ktorý má viesť ku kompromisnému riešeniu prijateľnému pre obe strany.  Ak k dohode nedôjde ani po konaní pred sprostredkovateľom, jedinou cestou pre odbory a zamestnancov bude štrajk.

 

Postup odborovej organizácie pri kolektívnom vyjednávaní

Výbor Rady odborov OZ KOVO U.S. Steel (ďalej len RO) je najvyšším odborovým orgánom v USSK počas obdobia medzi konferenciami RO. Tvoria ho predseda RO a predsedovia základných organizácií OZ KOVO pôsobiacich v USSK.  Tento orgán pripravuje a koordinuje spoločný postup pri kolektívnom vyjednávaní. Pred každým vyjednávaním RO volí kolektívnych vyjednávačov, pripraví v zmysle požiadaviek a pripomienok výborov základných organizácií návrh kolektívnej zmluvy (alebo jej dodatku), ktorý predkladá zamestnávateľovi. Posledný takýto návrh, ktorý má upraviť mzdové podmienky zamestnancov pre rok 2019 bol odovzdaný zamestnávateľovi 30. novembra 2018. V priebehu vyjednávania a po jeho skončení kolektívni vyjednávači predkladajú výsledky dosiahnuté za rokovacím stolom Výboru RO a výborom základných organizácií. Podpis kolektívnej zmluvy alebo jej dodatku sa môže zrealizovať, len ak dohodnuté podmienky získajú súhlas nadpolovičnej väčšiny členov RO a výborov základných organizácií pôsobiacich u zamestnávateľov, na ktorých sa kolektívna zmluva vzťahuje. Vzhľadom na to, že ponuka zamestnávateľa na navyšovanie miezd po poslednom deviatom kole kolektívneho vyjednávania (4. apríl) nebola akceptovaná kolektívnymi vyjednávačmi, odmietla ju RO a všetkých jedenásť výborov základných organizácií v USSK, došlo v zmysle zákona ku kolektívnemu sporu o uzavretie kolektívnej zmluvy.

Pozn.: Základná odborová organizácia Odborového zväzu NKOS KOVO  U.S. Steel Košice, ktorá v USSK pôsobí a je tiež účastníkom kolektívneho vyjednávania, sa riadi svojimi vlastnými postupmi.

 

Dohoda o skrátení pracovného času v USSK a v dcérskych spoločnostiach na mesiac máj 2019

Rada odborov prerokovala a akceptovala požiadavku zamestnávateľa na skrátenie pracovného času zamestnancov počas mesiaca máj o 20 %, na tých pracoviskách, kde to prevádzkové podmienky umožnia. USSK k takémuto kroku pristupuje kvôli vážnym prevádzkovým dôvodom, ktoré súvisia so zložitou situáciou v oceliarskom podnikaní v poslednom období a s predpokladaným vývojom v mesiaci máj. Zamestnávateľ tak môže v zmysle Zákonníka práce, § 142, odsek 4, učiniť len na základe dohody s odbormi. V takom prípade zamestnanec nepracuje a patrí mu náhrada mzdy vo výške najmenej 60 % jeho priemerného zárobku. Rada odborov akceptovala požiadavku USSK len za podmienok, že náhrada mzdy pre zamestnancov, ktorým nebude prideľovaná práca, bude 70 % ich priemerného zárobku, uvedené sa bude vzťahovať aj na vrcholových riadiacich zamestnancov a je limitovaná na obdobie 1. až 31. mája 2019. Táto dohoda bola podpísaná oboma stranami dňa 30. apríla.

Odborová organizácia nespája krátkodobé zhoršenie situácie na oceliarskom trhu (došlo k tomu  naposledy napr. aj na začiatku r. 2016) s kolektívnym vyjednávaním o navyšovaní miezd. Na základe nadštandardných ekonomických výsledkov USSK v priebehu posledných troch rokov považujeme naše požiadavky v tomto smere za oprávnené a spravodlivé.

 

                                                                   Kolektívni vyjednávači za Radu odborov OZ KOVO USSK

30.04.2019 Zavrieť článok RO OZ KOVO USSK

:

 


previous year  previous month september 2019 next month  next year  
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Dnes je utorok, 17.9.2019
Meniny má Olympia,
zajtra Eugénia

TIEŽ NÁS NÁJDETE NA 
 
 
     
  Created by www.elprins.sk. ADALUNA c.m.s. (c) 2010. All rights reserved.