ODBOROVÝ ZVÄZ KOVO
Miletičova 24, 815 70 Bratislava 1
0421-2-32441 174 info@ozkovo.sk

***  DOBROČINNÁ AKCIA MLADÝCH KOVÁKOV 7.12.2017 V KOŠICIACH - MÁM ODBORY V KRVI - DARUJ KRV S OZ KOVO ***  *** OZ KOVO PODPORUJE ZMENU ZÁKONA V PRÍPLATKOCH, NAVRHOVANÚ POSLANCAMI NR SR ***   *** OZ KOVO ODMIETA NÁVRH PODNIKATEĽSKEJ ALIANCIE SLOVENSKA O ZNIŽOVANÍ ODVODOV ***   *** PREDSEDA OZ KOVO SA NA TLAČOVEJ BESEDE 30.11.2017 VYJADRIL K AVIZOVANÝM ZMENÁM ZVYŠOVANIA PRÍPLATKOV A K VYJADRENIAM PODNIKATEĽSKEJ ALIANCIE SLOVENSKA O ZNIŽOVANÍ DANÍ A ODVODOV ***   *** ZAPOJTE SA DO PETÍCIE NA ZMENU DÔCHODKOVÉHO SYSTÉMU #SkorDoDochodku ***  
Vyhľadať: 
AKTUALITY

NÁVŠTEVY 
Celkovo: 435996
Dnes: 575
Užívateľov online: 4
PRIHLÁSENIE 
Prihlasovacie meno:
Heslo:
ŠTÚROVO 
KRPÁČOVO 
             Víkend na chate
PLANEO elektro / Quick time 

Odborárska konferencia v Kinexe Bytča 

V závere augusta  (24.8.2017) sa v Bytči uskutočnila konferencia delegátov Základnej organizácie (ZO) OZ KOVO KINEX Bytča. Konferencie sa zúčastnilo 40 delegátov, čo predstavovalo  100%-nú účasť. Hosťami konferencie  za Odborový zväz KOVO boli Jaroslav Kordek - člen predsedníctva Rady OZ KOVO a Michal Kukolík - vedúci Metodického pracoviska OZ KOVO v Banskej Bystrici. Za zamestnávateľa KINEX BEARINGS, a.s. sa konferencie v rámci diskusie zúčastnil riaditeľ výrobného závodu Bytča, a riaditeľka ľudských zdrojov.

Po úvodnom schválení  programu a pracovných komisií konferencie predniesol správu o činnosti ZO OZ KOVO KINEX, a.s. Bytča, predseda Výboru ZO - Peter Milučký. Okrem zhodnotenia činnosti základnej organizácie a Výboru ZO v oblasti participácie zastupovania zamestnancov na činnosti spoločnosti, informoval prítomných aj o voľbách do orgánov odborovej organizácie (október 2016), v ktorých boli do Výboru ZO zvolení štyria noví členovia, ktorí v odborárskych funkciách doteraz nepracovali a preto, ako uviedol „bude potrebné, aby novozvolení odboroví funkcionári prešli základnými odborárskymi školeniami, najmä z oblasti legislatívy, ale aj školeniami zameranými na odborovú prácu“. Ďalej predseda Peter Milučký informoval prítomných o obsahu zasadnutí Výboru ZO, problémoch a podnetoch, ktoré základná odborová organizácia musela riešiť. Informoval, že   „členovia Výboru ZO predkladali - či už na zasadnutiach Výboru ZO alebo na stretnutí s vedením spoločnosti  - námety, pripomienky, požiadavky od zamestnancov, ktoré sa dotýkali najmä oblasti BOZP, závodného stravovania, pracovného prostredia a odmeňovania.“ Konštatoval, že väčšinu oprávnených podnetov od zamestnancov sa podarilo vyriešiť, aj keď - ako poznamenal „musím sebakriticky povedať, že nie vždy k ich plnej spokojnosti, čo znamená, že v tejto oblasti máme ešte rezervy“.  Osobitne sa vo svoje správe venoval kľúčovej oblasti a tou bolo kolektívne vyjednávanie. Ďalej uviedol, že „vzhľadom na fúziu zamestnávateľa, keď sa v jednej spoločnosti ocitli dve odborové organizácie s dvoma kolektívnymi zmluvami pre každý výrobný závod zvlášť, kolektívne vyjednávanie prebiehalo už za účasti obidvoch odborových organizácii. Rovnako, ako po minulé roky, sme v rámci kolektívneho vyjednávania vyjednali pre zamestnancov vyšší rast miezd, ako bola stanovená inflácia. Celkový nárast predstavoval 5%, pričom 4,5% garantovaný rast tarifných miezd u JZ a RZ a základných miezd u THZ a 0,5% prerozdelí zamestnávateľ individuálne, či už do osobného ohodnotenia lebo do základnej mzdy. Ako ďalej uviedol „najväčšie pozitívum je, že PZM (pohyblivá zložka mzdy – prémie) sa celá presunula do tarifných a základných miezd, takže už nebude možné krátiť mzdu v tejto oblasti.“ Predseda VZO zdôraznil, že toto je len prvá etapa, pretože aj v budúcnosti základnú organizáciu čakajú rokovania s kolegami – odborármi z Kysuckého Nového Mesta. Cieľom je uzavrieť u zamestnávateľa spoločnú kolektívnu zmluvu, čo si bude vyžadovať asi aj isté kompromisy v oboch odborových organizáciách.  Na záver svojej správy zvýraznil skutočnosť, že odborová organizácia, resp. členstvo v odboroch nemôže stáť len na poskytovaní benefitov. Tiež porovnanie sa s inými nadnárodnými a - z celoslovenského pohľadu -strategickými firmami, ako napr. VW Sk Bratislava, KIA a pod., je potrebné nielen v oblasti miezd a jeho rastu, ale aj z hľadiska zaťaženia a iných pracovných podmienok, nehovoriac o ekonomických výsledkoch. V závere predseda VZO poďakoval všetkým odborovým funkcionárom a členom odborov za ich prácu a podporu.

V bode „Rôzne“ - v úvode -  sa predstavil nový vedúci Metodického pracoviska OZ KOVO v Banskej Bystrici , Michal Kukolík. Následne vystúpil člen predsedníctva Rady OZ KOVO Jaroslav Kordek, ktorý prítomným poďakoval za pozvanie, ako aj za prístup základnej organizácie k aktivitám OZ KOVO. Ako uviedol „naše ciele smerujú jednoznačne k vám. Naša snaha je zameraná na zlepšovanie pracovných, mzdových ako aj ďalších - sociálnych podmienok zamestnancov.“  Vo svojom vystúpení Jaroslav Kordek upriamil pozornosť delegátov konferencie aj na prebiehajúcu  kampaň OZ KOVO - #ZaVyššieMzdy“. Ako ďalší príklad uviedol snahu OZ KOVO, smerujúcu k legislatívnej úprave ohľadom zastropovania dôchodkov a možnosti skoršieho odchodu do dôchodku. V tejto súvislosti spomenul pripravovanú kampaň - #SkôrDoDôchodku, ako aj plánovaný podporný pochod, ktorý sa má uskutočniť dňa 14.10.2017 v Bratislave. Rovnako informoval delegátov konferencie, že na presadenie tohto zámeru OZ KOVO plánuje petičnú akciu. Jej cieľom je  nazbierať minimálne 100 000 podpisov tak, aby sa tým musela zaoberať Národný rada SR. V tejto súvislosti poprosil všetkých prítomných,  aby vyvinuli maximálne úsilie a pomohli, ako uviedol „nie mne, ale sami sebe“.  Prítomných informoval aj o snahe OZ KOVO presadiť legislatívnu úpravu v oblasti zdravotného poistenia pri štrajku v zmysle zákona o kolektívnom vyjednávaní.  V interakcii správy predsedu Výboru ZO, dotýkajúcej sa oblasti kolektívneho vyjednávania a ich výsledkov, Jaroslav Kordek zvýraznil aktuálnu situáciu na trhu práce, ktorá je pre odbory priaznivá. Ako uviedol „Kedy môžeme dosiahnuť lepšie výsledky, ak nie teraz, keď sa ekonomike darí, keď je nízka nezamestnanosť, keď je nedostatok kvalifikovaných ľudí na trhu práce?“ Ako príklad uviedol (predbežne dohodnutý), historický najvyšší rast minimálnej mzdy, ktorý predstavuje zvýšenie minimálnej mzdy oproti roku 2017 o 10,3%. V tejto súvislosti zdôraznil jedinečnú príležitosť v rámci rastu miezd aj na podnikových úrovniach. Zdôraznil , že je k tomu potrebné mať nielen presvedčených a odhodlaných ľudí, ale aj peniaze. Ako uviedol „Bez peňazí sa  odborárska politika robiť nedá. Kto nemá peniaze nemôže dlhodobý štrajk vyhrať“. Ako príklad spomenul štrajk v PPS Detva...  V závere svojho vystúpenia poďakoval všetkým za ich prácu, ocenil správnosť prístupu ZO v podobe tvorby 10%-  prídelu do rezervného – štrajkového fondu, a rovnako poďakoval všetkým tým, ktorí svojou účasťou podporili aktivity OZ KOVO. Vyjadril presvedčenie, že tomu bude rovnako aj v najbližšom období.

Ďalej, v časti bodu „Rôzne“, riaditeľ výrobného závodu Bytča - Peter Schnelly-  informoval prítomných o hospodárskom výsledku za obdobie 1-7/2017. Tiež informoval o pláne výroby podľa jednotlivých segmentov – ložiská pre textilný, automobilový a letecký priemysel a pod.. Delegáti sa tiež dozvedeli o investičnom zámere zamestnávateľa v podobe zakúpenia nových strojov, ako aj o konkurenčných rizikách.

Následná diskusia, v podobe otázok delegátov konferencie a odpovedí zástupcov zamestnávateľa, sa dotýkala najmä – závodného stravovania, aktivít poskytovaných zo sociálneho fondu, zaškoľovanie zamestnancov na novú technológiu, zdĺhavé vyhodnocovanie výsledkov meraní – svalová záťaž, hluk (RÚVZ - prechod do trvalej prevádzky po fúzii troch spoločnosti) a pod. Ďalšie otázky delegátov konferencie smerovali k rozdielom v tarifných triedach u zamestnancov montáže, k rozdielom vo výške dochádzkového bonusu, k nadčasom, k zrušeniu dovoleniek, k neuplatňovaniu bezpečnostných prestávok v dôsledku vysokých teplôt na pracovisku,  ako aj zlých skúsenosti z vykurovania v zimnom období, k nedostatočnému vybavenie vo výdajniach a pod..

V závere konferencie predseda Výboru ZO poďakoval delegátom za ich účasť, otázky, ako aj podnety, ktoré naniesli, rovnako poďakoval za účasť pozvaným hosťom. Vyslovil presvedčenie, že aj napriek tomu, že nie všetci zamestnanci si vážia odbory a ich prácu, odbory tu majú svoju nezastupiteľnú úlohu a miesto. Ako uviedol „Dosiahli sme výsledky za ktoré sa nemusíme hanbiť, Áno, stále je čo zlepšovať a o to sa musíme usilovať všetci. Sú tu nové výzvy. Dá sa očakávať, že aj nasledujúci rok bude ťažký. Ale ktorý nebol? Verím, že spoločnými silami sa nám podarí prekonať všetky prekážky a nástrahy a budeme ešte silnejší, ako teraz.“

Predsedajúci konferencie v závere prečítal návrh uznesení delegátov konferencie, ktoré prítomní jednomyseľne schválili.12.09.2017 Zavrieť článok jk

:

 
           Elektronická petícia 


previous year  previous month december 2017 next month  next year  
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

Dnes je utorok, 12.12.2017
Meniny má Otília,
zajtra Lucia

TIEŽ NÁS NÁJDETE NA 
 
 
     
  Created by www.elprins.sk. ADALUNA c.m.s. (c) 2010. All rights reserved.