ODBOROVÝ ZVÄZ KOVO
Miletičova 24, 815 70 Bratislava 1
0421-2-32441 174 info@ozkovo.sk

*** ZODPOVEDNOSŤ ZA BUDÚCNOSŤ VO VEREJNEJ SPRÁVE - MÍTINGY ZAMESTNANCOV ORGANIZUJE KOZ SR - 9.11. KOŠICE, 16.11. BANSKÁ BYSTRICA, 23.11. BRATISLAVA ***  *** ZAPOJTE SA DO PETÍCIE NA ZMENU DÔCHODKOVÉHO SYSTÉMU #SkorDoDochodku ***  
Vyhľadať: 
AKTUALITY

NÁVŠTEVY 
Celkovo: 423235
Dnes: 600
Užívateľov online: 4
PRIHLÁSENIE 
Prihlasovacie meno:
Heslo:
ŠTÚROVO 
KRPÁČOVO 
             Víkend na chate
PLANEO elektro / Quick time 

V ARRIVA LIORBUS HROZIL ŠTRAJK, ALE DOHODLI SA 
 

Odborárom Základnej organizácie OZ KOVO Orava-Liptov sa po viac ako sedem mesačnom kolektívnom vyjednávaní, podarilo so zamestnávateľom ARRIVA Liorbus a.s. (autobusová doprava -Trstená, Námestovo, Dolný Kubín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš) uzavrieť mzdový dodatok k platnej podnikovej kolektívnej zmluve na roky 2016-2017. Tento dodatok, pri plnení si všetkých povinnosti, zabezpečí vodičovi a všetkým zamestnancom spoločnosti  rast priemerného mesačného zárobku o 45 euro.

O tom, že kolektívne vyjednávanie pre rok 2017 nebolo ľahké svedčí aj skutočnosť, že odborová organizácia, požiadala Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR o určenie sprostredkovateľa za účelom riešenie sporu v kolektívnom vyjednávaní . Vzhľadom na skutočnosť, že ani po dvoch kolách kolektívneho vyjednávanie pred sprostredkovateľom nedošlo k dohode, odborová organizácia na základe podnetu členov kolektívneho vyjednávania  zvolala v závere apríla mimoriadnu členskú  konferenciu, ktorá rozhodla, že v prípade ďalšieho neúspešného kolektívneho vyjednávania pred sprostredkovateľom vyhlási základná odborová organizácia štrajkovú pohotovosť a zaháji prípravy k ostrému štrajku.

Pod tlakom tejto hrozby  - a aj za pomoci sprostredkovateľky JUDr. Zuzany LORENOVEJ, LL.M  - sa zmluvným stranám nakoniec podarilo po viac ako 5 hodinovom rokovaní na svojom májovom zasadnutí dospieť k prijateľnej dohode.

 

Ako k danému uviedol dlhoročný predseda Výboru ZO OZ KOVO Orava – Liptov, Jozef TYROL: „Takéto napäté a zložité kolektívne vyjednávanie, ako bolo toto v roku 2017, tu ešte nebolo. Chcem sa touto cestou poďakovať najmä p. Jaroslavovi KORDEKOVI – členovi predsedníctva Rady OZ KOVO, ako aj ostatným kolegom, korí sa zúčastnili na kolektívnom vyjednávaní,  rovnako aj všetkých zamestnancom – odborárom, vrátane predsedu OZ KOVO - Emila MACHYNU , ktorí sa zúčastnili  mimoriadnej konferencie. Myslím si, že bez ich pomoci, podpory a tlaku, ktorý nepochybne zaznamenal aj zamestnávateľ, by sa nám nepodarilo dosiahnuť požadovaný výsledok. Môžem povedať, že v podstate sme naplnili požiadavku, ktorá vzišla z tejto mimoriadnej konferencie, t.z.  ukazovatele, ktoré predložil zamestnávateľ a ktorými podmieňoval celkový nárast miezd pre vodičov v roku 2017 (40 %-né krátenie pohyblivej zložky za prekročenie limitu nafty a pod.) sme eliminovali. Rovnako požiadavku na zvýšenie priemernej mesačnej mzdy o 45 euro sme v podstate dosiahli. Dohodli sme tiež, že za obdobie január až apríl 2017 bude vodičom jednorázovo doplatená suma 4x32 euro., t.j. spolu 128 euro popri výplate v mesiaci jún 2017.“

 

Jozef TYROL sa vyjadril aj k tohtoročnému, 5%-ému rastu priemerného mesačného zárobku pre cca 35 zamestnancov, pracujúcich v oblasti opráv autobusov. Ako poznamenal: „Vzhľadom na organizačné zmeny, t.j. prechod práv a povinnosti týchto zamestnancov najskôr spod spoločnosti GOFRI pod spoločnosť ARRIVA Slovakia a.s., a od 1.mája tohto roku pod ARRIVA Servis, bolo toto kolektívne vyjednávanie rovnako náročné. Osobne si však myslím, že výsledok cca 5% rastu priemerného mesačného zárobku, resp. 4% + 1%, keďže jedno percento závisí od hospodárskych výsledkov, ktoré sa očakávajú pozitívne, je maximum z možného. Rovnako, ako v spoločnosti ARRIVA Slovakia a.s., aj tu sa chcem za pomoc a podporu pri vyjednávaní  poďakovať celému vyjednávaciemu tímu, členovi predsedníctva- Jaroslavovi KORDEKOVI a vedúcemu Metodického pracoviska OZ KOVO V Banskej Bystrici, Michalovi Kukolíkovi.

 

Aj tento príklad z kolektívneho vyjednávania v spoločnosti ARRIVA Liorbus a.s. ukazuje, že jedinou cestou, ako dosiahnuť lepšie podmienky pre zamestnancov je ich spoločné úsilie, jednota a v prípade potreby aj adekvátny tlak na zamestnávateľa.  


20.07.2017 Zavrieť článok J.Kordek, A.Fáková

:

 
           Elektronická petícia 


previous year  previous month november 2017 next month  next year  
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Dnes je pondelok, 20.11.2017
Meniny má Félix,
zajtra Elvíra

TIEŽ NÁS NÁJDETE NA 
 
 
     
  Created by www.elprins.sk. ADALUNA c.m.s. (c) 2010. All rights reserved.