ODBOROVÝ ZVÄZ KOVO
Miletičova 24, 815 70 Bratislava 1
0421-2-32441 174 info@ozkovo.sk

*** KOVÁCI V ARRIVE NITRA VYHLÁSILI ŠTRAJKOVÚ POHOTOVOSŤ - ZBIERAJÚ PODPISY NA VYHLÁSENIE ŠTRAJKU***  *** OD JÚLA SA ZVÝŠILA HODNOTA GASTROLÍSTKOV ***  *** U.S.STEEL KOŠICE PLÁNUJE PREPUSTIŤ 2500 ZAMESTNANCOV *** 
Vyhľadať: 
AKTUALITY

NÁVŠTEVY 
Celkovo: 875184
Dnes: 468
Užívateľov online: 11
PRIHLÁSENIE 
Prihlasovacie meno:
Heslo:
ŠTÚROVO 
KRPÁČOVO 
             Víkend na chate
REKREAČNÉ POUKAZY PRE ZAMESTNANCOV - KTO MÁ NA NE NÁROK? 

Od januára 2019 vstúpilo do platnosti nové ustanovenie §152a Zákonníka práce, v rámci ktorého sa pre zamestnávateľa zavádza nová povinnosť – a to preplatiť zamestnancovi časť výdavkov na jeho rekreáciu formou príspevku na rekreáciu alebo formou rekreačných poukazov.

Aké sú podmienky? Podľa novely Zákonníka práce je zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, povinný na žiadosť zamestnanca poskytnúť zamestnancovi príspevok na rekreáciu. Znamená to, že povinnosť poskytovať príspevky na rekreáciu zamestnancov bude mať len ten zamestnávateľ, ktorý bude zamestnávať 50 a viac zamestnancov.  Je potrebné zdôrazniť, že ide o povinnosť zamestnávateľa, viažúcu sa na žiadosť zamestnanca, čo znamená, že zamestnávateľ  je povinný uspokojiť tento nárok zamestnanca, ak oň zamestnanec požiadal.

Zákonník práce dáva aj zamestnávateľom, ktorí zamestnávajú menej ako 49 zamestnancov, možnosť (nie povinnosť) poskytnúť príspevok na rekreáciu pre svojich zamestnancov, a to za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu  ako zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú viac ako 49 zamestnancov. Rozdiel tak spočíva v tom, že kým u zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú nad 49 zamestnancov, ide o ich zákonnú povinnosť, v prípade zamestnávateľov s menej ako 49 zamestnancami ide o dobrovoľné poskytovanie príspevkov.

Zamestnanci áno, dohodári nie

Ako sme už naznačili, za účelom zistenia, či má alebo nemá zamestnávateľ povinnosť poskytovať svojim zamestnancom príspevok na rekreáciu, rozhoduje počet jeho zamestnancov. Zákonník práce pritom špecifikuje, akým spôsobom sa tento počet zamestnancov zisťuje. Počtom zamestnávaných zamestnancov tak rozumieme priemerný evidenčný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok. Tu však podmienky poskytovania príspevku na rekreáciu nekončia. „U zamestnávateľa, ktorý bude povinný svojím zamestnancom poskytovať príspevky na rekreáciu, budú môcť o príspevok na rekreáciu požiadať zamestnanci, ktorých pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov. Nárok na príspevok na rekreáciu teda budú mať len zamestnanci, pracujúci na základe pracovnej zmluvy. Dohodári nárok na príspevok na rekreáciu nemajú. Splnenie podmienok na poskytnutie príspevku na rekreáciu sa posudzuje ku dňu začatia rekreácie. Znamená to, že ku dňu začatia rekreácie musí byť zamestnanec vo vzťahu k zamestnávateľovi v pracovnom pomere nepretržite najmenej 24 mesiacov. Vtedy má nárok na príspevok na rekreáciu. Zamestnanec môže v jednom kalendárnom roku požiadať o príspevok na rekreáciu len u jedného zamestnávateľa.“  

Výška príspevku

Zamestnávateľje podľa novely Zákonníka práce povinný prispieť zamestnancovi na rekreáciu v sume 55% oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok. Napríklad, ak zamestnanec v kalendárnom roku absolvuje rekreáciu v celkovej sume 500 eur, zamestnávateľ mu uhradí 55% oprávnených výdavkov, t.j. 275 eur, čo je jeho maximálny ročný príspevok na rekreáciu podľa Zákonníka práce.

Podľa nášho názoru sa nemusí jednať iba o oprávnené výdavky za jednu nepretržitú (ucelenú) rekreáciu, ale môže ísť o viacero samostatných rekreácií, ktoré sa až do maximálnej možnej sumy príspevku sčítajú. V tomto prípade totiž aj naďalej zostáva zachované pravidlo, že príspevok sa poskytne iba raz ročne, aj keď by to bolo za viacero rekreácií, realizovaných v jednom kalendárnom roku až do faktickej výšky 500 eur. U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa najvyššia suma príspevku na rekreáciu za kalendárny rok (t.j. tých 275 eur) zníži v pomere, zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času (t.j. zamestnávateľ je povinný prispieť sumou 137,50 eur).

Peniaze alebo rekreačný poukaz

Zamestnávateľ môže rozhodnúť, že príspevok na rekreáciu poskytne zamestnancovi buď peňažnou formou alebo prostredníctvom rekreačného poukazu. To znamená, že o forme, akou sa bude príspevok poskytovať, rozhoduje zamestnávateľ.

Ak sa zamestnávateľ rozhodne zamestnancovi poskytnúť príspevok na rekreáciu v peňažnej forme, postup jeho poskytnutia musí byť nasledovný. Zamestnanec pôjde na rekreáciu a uhradí ju z vlastných prostriedkov. Najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať oprávnený výdavky na rekreáciu predložením účtovných dokladov (tieto doklady musia obsahovať označenie zamestnanca). Následne je zamestnávateľ povinný zamestnancovi poskytnúť príspevok na rekreáciu v najbližšom výplatnom termíne (ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak). Ak sa rekreácia začne v jednom roku a nepretržite trvá v nasledujúcom roku a zamestnanec o to požiada, tak príspevok na rekreáciu bude zamestnancovi zúčtovaný ešte ako príspevok na rekreáciu za rok, v ktorom sa rekreácia začala.“ 

V prípade rekreačných poukazov pôjde o platobný prostriedok, ktorý uchováva majetkovú hodnotu v elektronickej podobe, napr. mnohé fungujú na princípe elektronických stravovacích kariet. Pritom rekreačné poukazy môžu vydávať len oprávnené subjekty a zamestnávateľ si ich môže u nich „objednať“.

Na čo možno príspevok na rekreáciu a rekreačný poukaz použiť?

Oprávnenými výdavkami, na ktoré je zamestnávateľ povinný prispieť, sú preukázané výdavky zamestnanca na:

a) služby cestovného ruchu, spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky,

b) pobytový balík, obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby, súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej republiky,

c) ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby,

d) organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca, navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom.

„Zákonník práce ustanovuje zamestnávateľom povinnosť prispievať nielen na rekreáciu samotných zamestnancov, ale aj na rekreáciu celej rodiny týchto zamestnancov. Oprávnenými výdavkami na rekreáciu, ktoré je zamestnávateľ povinný zamestnancovi preplatiť, sú totižto aj preukázané výdavky zamestnanca na manžela/manželku, dieťa zamestnanca a inú osobu, žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktorí sa so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii. Dieťaťom pritom je nielen vlastné dieťa zamestnanca, ale aj dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení.“


Zdroj:  https://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/c/3924/category/zakonne-povinnosti-podnikatela/article/rekreacne-poukazy-zamestnancov-2019.xhtml13.02.2019 Zavrieť článok JUDr. Mária Kasanová, Metodické pracovisko OZ KOVO Ban.Bystrica

:

 


previous year  previous month august 2019 next month  next year  
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Dnes je streda, 21.8.2019
Meniny má Jana,
zajtra Tichomír

TIEŽ NÁS NÁJDETE NA 
 
 
     
  Created by www.elprins.sk. ADALUNA c.m.s. (c) 2010. All rights reserved.