ODBOROVÝ ZVÄZ KOVO
Miletičova 24, 815 70 Bratislava 1
0421-2-32441 174 info@ozkovo.sk

*** KOVÁCI V ARRIVE NITRA ZRUŠILI AVIZOVANÝ OSTRÝ ŠTRAJK - DOHODLI SA NA ZVÝŠENÍ MIEZD ***  *** OD JÚLA SA ZVÝŠILA HODNOTA GASTROLÍSTKOV ***   
Vyhľadať: 
AKTUALITY

NÁVŠTEVY 
Celkovo: 886680
Dnes: 623
Užívateľov online: 9
PRIHLÁSENIE 
Prihlasovacie meno:
Heslo:
ŠTÚROVO 
KRPÁČOVO 
             Víkend na chate
SIGNATÁRI VIEDENSKÉHO MEMORANDA ODMIETAJÚ ZVYŠOVANIE VEKU ODCHODU DO DÔCHODKU 

V Budapešti sa v dňoch 20. až 21. marca stretli signatári Viedenského memoranda - predsedovia "kováckych" odborových zväzov z Nemecka, Rakúska, Slovinska, Maďarska, Čiech a Slovenska - aby  pri príležitosti 20. výročia vzniku tohto zoskupenia zhodnotili prácu tejto medziregionálnej siete, porovnali si svoje skúsenosti a naplánovali svoje ďalšie aktivity. Za Odborový zväz KOVO sa stretnutia zúčastnili - predseda zväzu Emil Machyna, podpredsedníčka Monika Benedeková a vedúca Úseku medzinárodných vzťahov - Monika Sitárová.

Pri tejto príležitosti dospeli prítomní aj k viacerým záverom, ktoré sformulovali do niekoľkých vyhlásení. Okrem prijatia spoločnej deklarácie - tzv. Európskeho politického manifestu odborových zväzov Viedenského memoranda, v ktorom špecifikujú 15 oblastí, ktorých presadzovanie posilní sociálny rozmer Európy- sa zamerali aj na aktuálnu tému dôchodkových systémov  a starnutia populácie v EÚ.

Signatári Viedenského memoranda, uvedomujúc si dôležitosť dôchodkových systémov pre zabezpečenie dôstojného  života seniorov a zároveň ich rôznorodosť  nielen v členských štátoch Viedenského memoranda, ale aj v celej Európe a v snahe identifikovať základné princípy moderného dôchodkového systému, vydali nasledujúce vyhlásenie:

"Signatári Viedenského memoranda budú vo svojich dôchodkových systémoch presadzovať  princípy udržateľnosti, transparentnosti a spravodlivosti, tak aby výška dôchodkov bola adekvátna a zaistila dôstojné životné podmienky poberateľov dôchodkov a ich ochranu pred chudobou. Moderný dôchodkový systém musí byť založený  na dohode o medzigeneračnej solidarite, ktorá zohľadní záujmy všetkých generácií a zároveň bude dostupný všetkým občanom. Vyváženosť medzi princípom solidarity a princípom zásluhovosti bude trvalou požiadavkou odborov.

Signatári Viedenského memoranda sú zásadne proti zvyšovaniu dôchodkového veku, naopak, požadujú, aby boli vytvorené legislatívne možnosti  pre zamestnancov - najmä v náročných povolaniach, pre skorší odchod do dôchodku  alebo pre preddôchodok bez krátenia výšky dôchodku.

Hlavným pilierom dôchodkového systému musí zostať naďalej prvý (priebežný) pilier,  s možnosťou ďalších pilierov ako doplnkového.

Pri rastúcich životných nákladoch je nevyhnutnosťou každoročná indexácia dôchodkov, ktorá má zabrániť  prepadu dôchodkov pod hranicu chudoby. Každému občanovi musí byť garantovaný právny nárok na dôchodok a jeho  minimálna výška.

Moderné dôchodkové systémy by mali  zohľadňovať aj špecifické obdobia v živote zamestnancov (rodičovská, materská, nezamestnanosť atď.) a mali by prispievať k postupnej eliminácii rozdielov vo výške dôchodkov medzi mužmi a ženami.

Financovanie dôchodkového systému musí byť udržateľné a  reagovať na súčasné trendy v automatizácii a robotizácii výroby tak, aby podniky, ktoré profitujú z procesu racionalizácie, prispievali do systému väčšou mierou.  

Reformy dôchodkového systému by mali byť vždy výsledkom politického a sociálneho konsenzu - tak, aby sa zaistila ich stabilita a udržateľnosť. 

Signatári  Viedenského Memoranda  podporujú zachovávanie  demokratických mechanizmov správy dôchodkových systémov, založených na tripartitnom  princípe."

V Budapešti, 21.3.2019
 


22.03.2019 Zavrieť článok OZ KOVO

:

 


previous year  previous month september 2019 next month  next year  
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Dnes je utorok, 17.9.2019
Meniny má Olympia,
zajtra Eugénia

TIEŽ NÁS NÁJDETE NA 
 
 
     
  Created by www.elprins.sk. ADALUNA c.m.s. (c) 2010. All rights reserved.