ODBOROVÝ ZVÄZ KOVO
Miletičova 24, 815 70 Bratislava 1
0421-2-32441 174 info@ozkovo.sk

*** ZAMESTNANCI DVOCH FIRIEM V NÁMESTOVE PLÁNUJÚ 19. FEBRUÁRA PROTEST ***   *** OZ KOVO POKRAČUJE V ZBERE PODPISOV POD PETÍCIU ZA VYHLÁSENIE REFERENDA K ZASTROPOVANIU DÔCHODKOVÉHO VEKU - AKTUÁLNE MÁ VYZBIERANÝCH 240 TISÍC PODPISOV *** ***    
Vyhľadať: 
AKTUALITY

NÁVŠTEVY 
Celkovo: 714601
Dnes: 242
Užívateľov online: 3
PRIHLÁSENIE 
Prihlasovacie meno:
Heslo:
ŠTÚROVO 
KRPÁČOVO 
             Víkend na chate
Kedy je živnosť už závislou prácou 

Som živnostník a pracujem v istej firme s ktorou mám uzatvorenú ,,Rámcovú zmluvu o dielo" a každý mesiac mi vystavujú objednávku na odpracovanie 200 normohodín na mesiac. V zmluve sú uvedené niektoré fakty, ktoré nie sú pravdou, napríklad ,,Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať na vlastné náklady", čo nie je pravda lebo, na zhotovenie diela mi firma poskytuje priestory, náradie, materiál, okrem pracovného odevu, obuvi, rukavíc a zváracej kukly. Pracujem v riadnom pracovnom čase a značím si čipovou kartou odchod aj príchod. Prácu vykonávam každý pracovný deň, aj v noci a niekedy aj v sobotu a vo sviatky. Nejde o nárazovú prácu a ani o sezónnu prácu. Pracujem týmto spôsobom už niekoľko rokov. Faktúru za vykonané práce vystavuje firma v mojom mene. Nemal by som podľa zákona mať status zamestnanca? Podľa mňa spĺňam všetky znaky závislej práce. Je to trestné? Čo by sa mohlo stať v prípade kontroly Inšpektorátu práce?

Situáciu, keď samostatne zárobkovo činná osoba vykonáva pre zamestnávateľa činnosť, ktorá vykazuje znaky závislej práce, možno právne kvalifikovať ako skrytý pracovnoprávny vzťah, resp. nelegálnu prácu. Závislá práca je definovaná  v zákone č. 311/2001 Z. z., Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) ako práca, pri ktorej existuje vzťah nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, zamestnanec prácu vykonáva osobne, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene a v pracovnom čase určenom zamestnávateľom. 

Pri splnení týchto podmienok hovoríme o činnosti osoby ako o závislej činnosti, ktorá môže byť vykonávaná výlučne v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo výnimočne za podmienok ustanovených v Zákonníku práce aj v inom pracovnoprávnom vzťahu. Zároveň v zmysle  ustanovení Zákonníka práce sa nemôže závislá práca vykonávať v zmluvnom občianskoprávnom vzťahu alebo v zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu podľa osobitných predpisov. 

Ako uvádzate medzi firmou a vami bola uzatvorená Rámcová zmluva o dielo, v zmysle ktorej formálne vystupujete ako zhotoviteľ diela. Podľa vašich informácii možno však usúdiť, že práca, ktorú vykonávate vykazuje znaky závislej práce a nie právne znaky podnikania. 

Uvedenému obchodnoprávnemu vzťahu vzniknutému na základe Rámcovej zmluvy o dielo je potrebné prispôsobiť aj realizáciu a skutočný priebeh vykonávania práce (napr. neurčí sa pracovný čas, ktorý je kontrolovaný a evidovaný ako vo vašom prípade, stanovia sa termíny na dodanie, záruka a pod.). Tento obchodnoprávny vzťah vzniknutý na základe Rámcovej zmluvy o dielo nemôže zakrývať skutočný stav a zároveň nemôže obchádzať povinnosť uzatvoriť pracovnú zmluvu. 

Pri kontrole, ktorú vykonáva príslušný Inšpektorát práce sa venuje pozornosť aj vôli zmluvných strán, t. j. či ak uzatvorili obchodnoprávnu zmluvu, ich vôľou bolo skutočne uzatvoriť takúto zmluvu alebo mali v skutočnosti záujem uzatvoriť pracovnú zmluvu. Je potrebné uviesť, že jednotlivé prípady sa posudzujú individuálne a inšpekcia práce nemusí daný vzťah posúdiť ako rozpor s ustanoveniami Zákonníka práce. 

V prípade, že kontrolou bude zistené, že práca ktorú vykonávate vykazuje znaky závislej práce nebude takéto konanie považované za trestné,  ale za porušenie pracovnoprávnych predpisov v dôsledku čoho hrozí zamestnávateľovi uloženie pokuty až do 200-tisíc eur. Sankčný postih hrozí aj zamestnancovi, a to uloženie pokuty až do výšky 331 eur.

 

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Článok prevzatý z http://www.etrend.sk/podnikanie/kedy-je-zivnost-uz-zavislou-pracou.html06.08.2015 Zavrieť článok TREND.sk

:

 


previous year  previous month február 2019 next month  next year  
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Dnes je , 17.2.2019
Meniny má Miloslava,
zajtra Jaromír

TIEŽ NÁS NÁJDETE NA 
 
 
     
  Created by www.elprins.sk. ADALUNA c.m.s. (c) 2010. All rights reserved.